Skip to main content
x

Onze missie

CVBA Values Television is de media- en adviesbedrijf van het Values Media Fonds vzw. Onze onderneming staat in voor de ontwikkeling en exploitatie van het Values Media Netwerk en voor het aanbieden van de dienstverlening aan non-profit organisaties, waardengedreven en culturele ondernemers op het gebied van media, marketing en communicatie.

Centraal in onze missie staan de verhalen van de non-profitorganisaties die we op een professionele manier naar het publiek willen brengen met in acht name van deze principes:

 

Verdieping en duiding

Onze samenleving kent vele personen en initiatieven die positief bijdragen tot een klimaat van vertrouwen, solidariteit en samen leven met respect voor elkaar. Hun inspirerende verhalen blijven vaak onontgonnen en te veel interessante stemmen worden weinig gehoord.

 

Het Values Media Netwerk brengt deze verhalen en stemmen naar boven en zet ze in de spotlights omdat ze aandacht verdienen.

 

Mensen hebben nog steeds veel verhalen met diepgang, en de samenleving heeft die meer dan ooit nodig. Mensen zijn op zoek naar duiding, nuance en dialoog. Elk gezichtspunt van waaruit een verhaal verteld wordt voegt dimensies toe, en in veel visies zit een grond van waarheid.

 

Het Values Media Netwerk is dé plaats waar al deze verhalen tijd en ruimte krijgen om gehoord of gezien te worden, als “food for thought” zodat het publiek zich een gefundeerde  persoonlijke mening kan vormen.

 

Veel actieve burgers brengen samen verhalen tot stand die mensen, organisaties en ondernemingen op positieve wijze met elkaar verbinden en hen stimuleren tot wederzijdse positieve waardecreatie en dialoog als inspiratie voor hun individuele of gemeenschappelijke zoektocht naar zin.

 

Het Values Media Netwerk brengt hun verhalen van dialoog en zingeving samen.

 

Slow Journalism

 

Het Values Media Netwerk kiest resoluut voor slow journalism.

Het Values Media Netwerk vertelt de verhalen rond maatschappelijke pijlers zoals cultuur, erfgoed, geschiedenis, zingeving, spiritualiteit, ecologie, welzijn en zorg, … die nu weinig aan bod komen.

Het Values Media Netwerk  bouwt vanuit een positief uitgangspunt aan een context van co-creatie waarin verhalen, boodschappen, persoonlijke en gemeenschappelijke passies, engagement en studie gedeeld worden met en door het waarde- en zinzoekende publiek.

Het Values Media Netwerk doet dit steeds op een rustige, respectvolle manier en met open geest.

 

A la carte storytelling

 

Het Values Media Netwerk geeft het woord aan de mensen die het doen. Zij die maatschappelijk actief zijn in zingeving, spiritualiteit, cultuur, erfgoed, geschiedenis, ecologie, welzijn, zorg en nu een kanaal vinden voor hun authentieke stem naar een ruim publiek in heel Vlaanderen.

Dat is à la carte storytelling: het woord is aan U.

Het Values Media Netwerk is een medianetwerk waar de verhalen kunnen verteld èn gedeeld worden met de Values-gemeenschap.

Organisaties en mensen vinden er een publiek voor hun verhaal. Het publiek zoekt en vindt er 24/7, à la carte, de inspirerende verhalen waarnaar het op zoek is op één van de verschillende kanalen van ValuesTV, ongeacht tijd, plaats of onderwerp.