Skip to main content
x

Welkom bij het Values Media Fonds

Het Values Fonds werd opgericht met als doel hulp en ondersteuning te bieden aan non-profit organisaties, waardengedreven bedrijven en culturele ondernemers met professionele advies en betaalbare dienstverlening op het gebied van media, marketing en communicatie.

 

Om onze doelstellingen te realiseren ontwikkelt het Values Media Fonds een medianetwerk, een dienstenaanbod en
een steunfonds dat gevoed wordt door de lidgelden van non-profit organisaties en particulieren, culturele en waardengedreven ondernemingen, door de opbrengsten van onze diensteverlening èn aanvullende sponsoring van ondernemers.