Skip to main content
x

Het Values Fonds is opgericht met als doel een maatschappelijke beweging van positiviteit op gang te brengen door al de warme energie van non-profit organisaties samen te brengen en zo meer zichtbaarheid te geven. We willen mensen en organisaties via de positieve verhalen verenigen tot een zichtbare en hoorbare kracht als tegengewicht voor de alom tegenwoordige negativiteit en het declinisme van vandaag.

Om onze doelstellingen te realiseren ontwikkelt het Values Fonds een financieel fonds dat gevoed wordt door de lidgelden van non-profit organisaties, culturele en waardengedreven ondernemingen, door de opbrengsten van onze diensteverlening èn de aanvullende sponsoring van ondernemers.

Met deze middelen willen we 3 grote doelstellingen realiseren:

Een zichtbare en hoorbare kracht van positieve verhalen

We brengen een maatschappelijke beweging van positivisme op gang door al de warme energie van non-profit organisaties meer zichtbaar te maken en de organisaties meer kracht te geven. Het Values Fonds verenigt organisaties, particulieren en ondernemers tot een zichtbare en hoorbare kracht als tegengewicht voor de negativiteit en declinisme.

Een cross mediaal magazine

Het Values Fonds maakt de warme en positieve energie zichtbaar met Values Magazine, het cross mediale magazine voor non-profit. De plaats waar non-profit organisaties hun waardvol en inspirerende verhaal kunnen vertellen en waar het publiek de verhalen kan vinden, 24/7, ongeacht tijd, plaats of onderwerp.

Professionele ondersteuning

Het Values Fonds helpt non-profit organisaties, waardengedreven bedrijven en culturele ondernemers hun verhaal op een professionele manier te vertellen en hun werking te professionaliseren.